Hjemmeopgavesæt              Projektopgaver

 

 

Matematik A


 Lektionsoversigt med læseplan og opgaveaflevering

Matematik HTx2A, 1. år, 2014 / 15

htx2a Matematik A
 

Forbehold for ændringer
Rev. 08.08.2014

 

Underviser: Michel Mandix

 

Forside   •   Undervisningsbeskrivelse   •   Bekendtgørelser

 

UGE
 

Beskrivelse
Lærebog: Preben Madsen: "Teknisk Matematik - B-niveau, Bind 1, 4. udg.", Nyt Teknisk Forlag, 2012

Lærebog: Preben Madsen: "Teknisk Matematik - B-niveau, Bind 2, 4. udg.", Nyt Teknisk Forlag, 2012

"Kompendium om 2. gradsligninger" (MiM, 2010)
Div. kompendier og notater.
 

Opgave
afleveringer
Hjemmeopgaver

Rapporter
33
 • Tirsdag 12-08-14 (08:20 - 10:30 - Lok. 208):
  Introuge - Ingen undervisning

   
 • Fredag 15-08-14 (09:30 - 10:30 - Lok. 208):
  Klasse

  Introduktion til matematik. "Hvad kan vi, hvad skal vi lære og hvordan skal det foregå?" "Hvad kræves der af en opgave, og hvad kræves der til eksamen?
  "

  "
  Introduktion til "Vektorer - Grundlæggende / Introduktion og basis "
  Læs: Bogen: p. 539 - 544
 
34
 • Tirsdag 19-08-14 (08:20 - 10:30 - Lok. 208):
  Klasse/Grp./Hjem.
  Gennemgang af "Vektorer - Stedvektorer / skalering / addition / Ligevægt / komposanter"
  Læs: Bogen: p. 545 - 558

   
 • Torsdag 21-08-14 (13:25 - 14:25 - Lok. 207):
  Sam.klasse/Grp.
  Opgaveregning
 
35
 • Tirsdag 26-08-14 (08:20 - 10:30 - Lok. 208):
  Klasse/Grp./Hjem.
  Gennemgang af "Vektorer - Subtrahering / Enhedsvektor / Enhedsvektor / Skalarprodukt / Tværvektor"
  Læs: Bogen: p. 559 - 573

   
 • Torsdag 28-08-14 (13:25 - 14:25 - Lok. 207):
  Sam.klasse/Grp.
  Opgaveregning






Torsdag:
Opg. 422, 423, 425, 428, 429 & 431
 Sæt 01 - Vektorer 01
36
 • Tirsdag 02-09-14 (08:20 - 10:30 - Lok. 208):
  Klasse/Grp./Hjem.
  Gennemgang af "Vektorer - Trekantsareal / Tyngdepunkt / Projektion"

  Læs: Bogen: p. 574 - 579
   
 • Torsdag 04-09-14 (13:25 - 14:25 - Lok. 207):
  Sam.klasse/Grp.
  Opgaveregning






Torsdag:
Opg. 434, 435, 437 & 444
 Sæt 02 - Vektorer 02
37
 • Tirsdag 09-09-14 (08:20 - 10:30 - Lok. 208):
  Klasse/Grp./Hjem.
  Gennemgang af "Vektorer - Nomalvektor / Afstand"

  Læs: Bogen: p. 580 - 583
   
 • Torsdag 11-09-14 (13:25 - 14:25 - Lok. 207):
  Sam.klasse/Grp.
  Opgaveregning






Torsdag:
Opg. 446, 448, 449, 453 & 457
 Sæt 03 - Vektorer 03
38
 • Tirsdag 16-09-14 (08:20 - 10:30 - Lok. 208):
  Klasse/Grp./Hjem.
  Opsamling af "Vektorer "
  Læs: Bogen: p. 545 - 5
  89
   
 • Torsdag 18-09-14 (13:25 - 14:25 - Lok. 207):
  Sam.klasse/Grp.
  Opgaveregning




Torsdag:
Opg. 458, 459 & 462
 Sæt 04 - Vektorer 04
39
 • Tirsdag 23-09-14 (08:20 - 10:30 - Lok. 208):
  Klasse/Grp./Hjem.
  Repetition af "Funktioner Hvad er en funktion / Regneforskrift og definitionsmængde / Monotoniforhold /
  Maksimums- og minimumspunkter (Ekstrema) / Stykkevise funktioner / Lineære funktioner / Potensfunktioner / Funktioner af 2. grad / 2. gradsuligheder / Graph"
  Læs: Bogen: p. 545 - 5
  89
   
 • Torsdag 25-09-14 (13:25 - 14:25 - Lok. 207):
  Sam.klasse/Grp.
  Opgaveregning
 
40
 • Tirsdag 30-09-14 (08:20 - 10:30 - Lok. 208):
  Klasse/Grp./Hjem.
  Gennemgang af "Funktioner
   Sammensatte funktioner / Inverse funktioner"
  Læs: Bogen: p. 545 - 5
  89
   
 • Torsdag 02-10-14 (13:25 - 14:25 - Lok. 207):
  Sam.klasse/Grp.
  Opgaveregning





Torsdag:
Op ad bakke

Sæt 05 - Mat. proj. 01
41
 • Tirsdag 07-10-14 (08:20 - 10:30 - Lok. 208):
  Klasse/Grp./Hjem.
  Gennemgang af "Funktioner
   Sammensatte funktioner / Inverse funktioner"
  Læs: Bogen: p. 545 - 5
  89
   
 • Torsdag 09-10-14 (13:25 - 14:25 - Lok. 207):
  Sam.klasse/Grp.
  Opgaveregning

   
 • Viking Con i weekenden
  Gaming Conference i Taarnby
  Husk at bestille billet.
 
42 EFTERÅRSFERIE  
43
 • Tirsdag 22-10-13 (10:45 - 11:45 - Lok. 212):
  Klasse/Grp./Hjem.
  Opsamling: "Alt indtil nu"
  Læs: Bogen: p. 11 - 92

   
 • Torsdag 24-10-13 (08:20 - 10:30 - Lok. 212):
  Klasse
  2 timers matematikprøve!
-




Opg. 046, 047a&b), 048 & 049b&c)
 Sæt 07 - 2.gradsligninger 01
 
44
 • Tirsdag 29-10-13 (10:45 - 11:45 - Lok. 212):
  Klasse/Grp./Hjem.
  Opsamling: "Alt indtil nu"
  Læs: Bogen: p. 11 - 92
   
 • Torsdag 31-10-13 (08:20 - 10:30 - Lok. 212):
  Opsamling: "Alt indtil nu"
  Læs: Bogen: p. 11 - 92
-




-

 
45
 • Tirsdag 05-11-13 (10:45 - 11:45 - Lok. 212):
  Klasse/Grp./Hjem.
  Introduktion til "Geometri - Begreber"
  Læs: Bogen: p. 93 - 104
   
 • Torsdag 07-11-13 (08:20 - 10:30 - Lok. 212):
  Klasse/Grp./Hjem.
  Gennemgang: "Geometri - Grundkonstruktioner"
  Læs: Bogen: p. 104 - 109
   

Opg. 053b), 054a), 056,
057b)&c), 058c),
061a) & 062b)&c)
Sæt 08 - 2. grads lign. 02
Numerisk værdi
Uligheder




-





 
46
 • Tirsdag 12-11-13 (10:45 - 11:45 - Lok. 212):
  Klasse/Grp./Hjem.
  Gennemgang: "Geometri- Trekanten"
  Læs: Bogen: p. 110 - 115
  Denne forelæsning er aflyst pga. MIM studietur!
   
 • Torsdag 14-11-13 (08:20 - 10:30 - Lok. 212):
  Klasse/Grp./Hjem.
  Gennemgang: "Geometri - Trekantkonstruktioner"
  Læs: Bogen: p. 116 - 121
  Denne forelæsning er aflyst pga. MIM studietur!
-




Opg. 067, 068, 069, 070,
071 & 072
Sæt 09 - Geometri 01

  

47
 • Tirsdag 19-11-13 (10:45 - 11:45 - Lok. 212):
  Klasse/Grp./Hjem.
  Gennemgang: "Geometri - Firkanten  og polygoner"
  Læs: Bogen: p. 121 - 125

   
 • Torsdag 21-11-13 (08:20 - 10:30 - Lok. 212):
  Klasse/Grp./Hjem.
  Opsamling: "Geometri"
  Opgaveregning
  Læs: Bogen: p. 93 - 129
-




-


 
48
 • Tirsdag 26-11-13 (10:45 - 11:45 - Lok. 212):
  Klasse/Grp./Hjem.
  Gennemgang: "Trigonometri - Koordinatsystemet, Sinus, Cosinus og Tangens"
  Læs: Bogen: p. 131 - 136

   
 • Torsdag 28-11-13 (08:20 - 10:30 - Lok. 212):
  Klasse/Grp./Hjem.
  Gennemgang: "Trigonometri - Koordinatsystemet, Sinus, Cosinus og Tangens"
  Læs: Bogen: p. 131 - 136
-




-



 
49
 • Tirsdag 03-12-13 (10:45 - 11:45 - Lok. 212):
  Klasse/Grp./Hjem.
  Opgaveregning: "Trigonometri - Trigonometri i den retvinklede trekant"
  Læs: Bogen: p. 137 - 144

   
 • Torsdag 05-12-13 (08:20 - 10:30 - Lok. 212):
  Klasse/Grp./Hjem.

  Opgaveregning: "Trigonometri - Trigonometri i den retvinklede trekant"
  Læs: Bogen: p. 137 - 144
-




Opg. 076, 077, 078, 079, 080, 801 & 083
Sæt 10 - Geometri 02





  
50
 • Tirsdag 10-12-13 (10:45 - 11:45 - Lok. 212):
  Klasse/Grp./Hjem.
  Repetition: "Trigonometri - Trigonometri i den retvinklede trekant, Sinus i enhedscirklen"
  Læs: Bogen: p. 137 - 14
  6
   
 • Torsdag 12-12-13 (08:20 - 10:30 - Lok. 212):
  Klasse/Grp./Hjem.
  Opgaveregning: "Trigonometri - Sinus i enhedscirklen"
  Læs: Bogen: p. 144 - 146
-





Opg. 084, 085, 086, 094,
095 & 096
Sæt 11 - Geometri 03
 
51
 • Tirsdag 17-12-13 (10:45 - 11:45 - Lok. 212):
  Klasse/Grp./Hjem.
  Gennemgang: "Trigonometri - Sinusrelationen"
  Læs: Bogen: p. 147 - 151 (Specielt beviset)
   
 • Torsdag 19-12-13 (08:20 - 10:30 - Lok. 212):
  Klasse/Grp./Hjem.
  Gennemgang: "Trigonometri - Sinusrelationen"
  Læs: Bogen: p. 147 - 151 (Specielt beviset)
-




-

 
52

JULEFERIE

 
1
 • Tirsdag 31-12-14 (12:15 - 14:25 - Lok. 212):
  Klasse
  Ingen undervisning! (Trods alt...)
   
 • Fredag 03-01-14 (10:45 - 11:45 - Lok. 212):
  Klasse
  Ingen undervisning!
-




-



 
2
 • Tirsdag 07-01-14 (12:15 - 14:25 - Lok. 212):
  Klasse/Grp./Hjem.
  Opsamling på skriftlige opgaver!
   
 • Fredag 10-01-14 (10:45 - 11:45 - Lok. 212):
  Klasse/Grp./Hjem.

  Gennemgang: "Trigonometri - Cosinusrelationen"
  Læs: Bogen: p. 152 - 156 (Specielt beviset)
-




-



 
3
 • Tirsdag 14-01-14 (12:15 - 14:25 - Lok. 212):
  Klasse/Grp./Hjem.

  Gennemgang: "Trigonometri - Cosinusrelationen"
  Læs: Bogen: p. 152 - 156 (Specielt beviset)
   
 • Fredag 17-01-14 (10:45 - 11:45 - Lok. 212):
  Klasse/Grp./Hjem.

  Gennemgang: "Trigonometri - Cosinusrelationen"
  Læs: Bogen: p. 152 - 156 (Specielt beviset)
-




Opg. 097a)&c), 098, 099 & 100
Sæt 12 - Trigonometri 01


 
4
 • Tirsdag 21-01-14 (12:15 - 14:25 - Lok. 212):
  Klasse/Grp./Hjem.

  Gennemgang: "Trigonometri - Cosinusrelationen"
  Læs: Bogen: p. 152 - 156 (Specielt beviset)
   
 • Fredag 24-01-14 (10:45 - 11:45 - Lok. 212):
  Klasse/Grp./Hjem.

  Gennemgang: "Trigonometri - Cosinusrelationen"
  Læs: Bogen: p. 152 - 156 (Specielt beviset)
-



Opg. 102, 103, 105 & 106
Sæt 13 - Trigonometri 02
 
5
 • Tirsdag 28-01-14 (12:15 - 14:25 - Lok. 212):
  Ingen undervisning! (Værkstedskurser)
   
 • Fredag 31-01-14 (10:45 - 11:45 - Lok. 212):
  Klasse/Grp./Hjem.

  Introduktion: "Cirklen - Grundbegreber"
  Læs: Bogen: p. 173 - 195 (Bare rolig - Meget af det er opgaver!)
-




Matematik projekt
"Pegasus Bridge & Dambusters"

Sæt 14 - Mat.proj. 02

 
6
 • Tirsdag 04-02-14 (12:15 - 14:25 - Lok. 212):
  Klasse/Grp./Hjem.

  Introduktion: "Cirklen - Grundbegreber"
  Læs: Bogen: p. 173 - 195 (Bare rolig - Meget af det er opgaver!)
   
 • Fredag 07-02-14 (10:45 - 11:45 - Lok. 212):
  Klasse/Grp./Hjem.

  Introduktion: "Cirklen - Grundbegreber"
  Læs: Bogen: p. 173 - 195 (Bare rolig - Meget af det er opgaver!)
-




-



 

 

7

VINTERFERIE

 
8
 • Tirsdag 18-02-13 (12:15 - 14:25 - Lok. 212):
  Klasse/Grp./Hjem.

  Gennemgang: "Cirklen  - Omkreds, buelængde, areal, cirkelring, cirkeludssnit og cirkelafsnit"
  Læs: Bogen: p. 173 - 195 (Bare rolig - Meget af det er opgaver!)

   
 • Fredag 21-02-14 (12:15 - 14:25 - Lok. 212):
  Klasse/Grp./Hjem.

  Gennemgang og opsamling: "Cirklen - Skruelinie"
  Læs: Bogen: p. 173 - 195 (Bare rolig - Meget af det er opgaver!)
-




Opg. 135, 138, 139, 147 & 148
Sæt 15 - Cirklen



 
9
 • Tirsdag 25-02-14 (12:15 - 14:25 - Lok. 212):
  Klasse/Grp./Hjem.

  Introduktion: "Rumfang/volumen - Kasse, massefylde og cylinder/rør"
  Læs: Bogen: p. 239- 143

   
 • Fredag 28-02-14 (10:45 - 11:45 - Lok. 212):
  Klasse/Grp./Hjem.

  Gennemgang: "Rumfang/volumen - Pyramide, pyramidestub & kegler"
  Læs: Bogen: p. 244 - 248
-




-



 
 
10
 • Tirsdag 04-03-14 (12:15 - 14:25 - Lok. 212):
  Klasse/Grp./Hjem.

  Denne forelæsning er aflyst pga. blokuge "Mordet"!
   
 • Fredag 07-03-14 (10:45 - 11:45 - Lok. 212):
  Klasse/Grp./Hjem.
  Denne forelæsning er aflyst pga. blokuge "Mordet"!
volumen opg.



 

 
11
 • Tirsdag 11-03-14 (12:15 - 14:25 - Lok. 212):Klasse/Grp./Hjem.
  Denne forelæsning er aflyst pga. studietur!
   
 • Fredag 14-03-14 (10:45 - 11:45 - Lok. 212):
  Denne forelæsning er aflyst pga. studietur!
-




-



 
 
12
 • Tirsdag 18-03-14 (12:15 - 14:25 - Lok. 212):
  Klasse/Grp./Hjem.

  Opsamling: "Rumfang/volumen - Kugle, Guldins regler"
  Læs: Bogen: p. 239 - 261

   
 • Fredag 21-03-14 (12:15 - 14:25 - Lok. 212):
  Klasse/Grp./Hjem.

  Introduktion: "Analytisk plangeometri - Grundbegreber, afstandsformel, midtpunkt af liniestykke"
  Læs: Bogen: p. 263 - 267
-




-



 
 
13
 • Tirsdag 25-03-14 (12:15 - 14:25 - Lok. 212):
  Klasse/Grp./Hjem.

  Denne forelæsning er aflyst!
   
 • Fredag 28-03-14 (12:15 - 14:25 - Lok. 212):
  Klasse/Grp./Hjem.

  Gennemgang: "Analytisk plangeometri - Areal"
  Læs: Bogen: p. 263 - 271
-




-



 
 
14
 • Tirsdag 01-04-14 (12:15 - 14:25 - Lok. 212):
  Klasse/Grp./Hjem.

  Denne forelæsning er aflyst pga. intern prøveeksamen!
   
 • Fredag 04-04-14 (12:15 - 14:25 - Lok. 212):
  Klasse/Grp./Hjem.

  Gennemgang: "Analytisk plangeometri - Liniens ligning, skæring mellem linier, stigningstal"
  Læs: Bogen: p. 271 - 27
  8
-




-



 
 
15
 • Tirsdag 08-04-14 (12:15 - 14:25 - Lok. 212):
  Klasse/Grp./Hjem.

  Gennemgang: "Analytisk plangeometri - Vinkel mellem to linier, opstilling af liniens ligning, parallelle linier"
  Læs: Bogen: p. 279 - 284
   
 • Fredag 11-04-14 (12:15 - 14:25 - Lok. 212):
  Klasse/Grp./Hjem.

  Gennemgang: "Analytisk plangeometri - Liniens vinkelret på hinanden"
  Læs: Bogen: p. 284 - 288
-




-



 
 
16

PÅSKEFERIE 

 
17
 • Tirsdag 22-04-14 (12:15 - 14:25 - Lok. 212):
  Klasse/Grp./Hjem.

  Gennemgang: "Analytisk plangeometri - Cirklen"
  Læs: Bogen: p. 288 - 296
   
 • Fredag 25-04-14 (12:15 - 14:25 - Lok. 212):
  Klasse/Grp./Hjem.
  Opsamling: "Analytisk plangeometri"
  Læs: Bogen: p. 263 - 296
-




-



 
 
18
 • Tirsdag 29-04-14 (12:15 - 14:25 - Lok. 212):
  Klasse/Grp./Hjem.

  Introduktion: "Funktioner - Funktionsbegrebet, Definitionsmængde, Værdimængde"
  Læs: Bogen: p. 297 - 302

   
 • Fredag 02-05-14 (12:15 - 14:25 - Lok. 212):
  Klasse/Grp./Hjem.

  Gennemgang: "Funktioner - Monotoniforhold, Ekstrema"
  Læs: Bogen: p. 302 - 306
-




-



 
 
19
 • Tirsdag 06-05-14 (12:15 - 14:25 - Lok. 212):
  Klasse/Grp./Hjem.

  Gennemgang: "Funktioner - Lineær funktion, Introduktion til potensfunktioner"
  Læs: Bogen: p. 307 - 311

   
 • Fredag 09-05-14 (12:15 - 14:25 - Lok. 212):
  Klasse/Grp./Hjem.

  Gennemgang: "Funktioner - Funktioner af 2. grad"
  Læs: Bogen: p. 311 - 311
Matematik projekt
"Finding Bismarck"

Sæt 22 - Mat.proj. 03
20
 • Tirsdag 13-05-14 (12:15 - 14:25 - Lok. 212):
  Klasse/Grp./Hjem.
  Gennemgang: "Funktioner - 2, grads uligheder"
  Læs: Bogen: p. 311 - 321
   
 • Fredag 16-05-14 (12:15 - 14:25 - Lok. 212):
  Klasse/Grp./Hjem.

  Gennemgang: "Funktioner - Stykkevise funktioner"
  Læs: Bogen: p. 322 - 323 + Udleverede kopier
-




-



 
 
21
 • Tirsdag 20-05-14 (12:15 - 14:25 - Lok. 212):
  Klasse/Grp./Hjem.

  Gennemgang: "Funktioner - Sammensatte funktioner, Inverse funktioner"
  Læs: Bogen: p. 324 - 325 + Udleverede kopier

   
 • Fredag 23-05-14 (12:15 - 14:25 - Lok. 212):
  Klasse/Grp./Hjem.
  Repetition og afrunding af året
-




-



 
 
22
 • Tirsdag 27-05-14 (12:15 - 14:25 - Lok. 212):

   
 • Fredag 30-05-14 (12:15 - 14:25 - Lok. 212):


 
 
23
 • Tirsdag 02-06-14 (12:15 - 14:25 - Lok. 212):

   
 • Fredag 06-06-14 (12:15 - 14:25 - Lok. 212):

 
 

Forside